0 1 10 20 50 100 200 500 103
≤IV V VI VII VIII IX X ≥XI
0 1M 10M 100M 1000M